Area d'investigació

Area d'investigació

Mmbient i complicacions de l´embarasTerapia i cirugia fetal

Johanna Parra

Estudiant de doctorat

Clinician

Publicacions recents