Objetiu

Descobrir com influeixen els factors ambientals com l’exposició al tabac, l’alcohol, les drogues i els tòxics ambientals en el retard de creixement o en altres complicacions de l’embaràs és la nostra raó de ser.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Projectes

La línia d’Ambient i complicacions de l’embaràs treballa en els següents projectes

Publicacions

Personal investigador

A-Z

Impulsat per

Amb la col·laboració de

web obra social la caixa
web cerebra
Web proyecto cellex
Web link ciberer
Web link hernia diagrafmática congénita
Ministerio de economía web link
Red SAMID web link
fondos feder web link
Dexeus campus link web
Aguaur link web