Objectiu

Els pulmons del fetus es danyen si la placenta no funciona bé? Com podem estudiar-los? Aquestes són algunes de les preguntes que intenta respondre el projecte “Impact for fetal growth restriction on lung development”.

Un de cada 10 nadons pot tenir un problema de creixement (CIR) pel fet que la placenta no alimenta bé el nadó. Sabem que aquests fetus, una vegada neixen, solen tenir una vida normal, però són més susceptibles a algunes malalties respiratòries com l’asma o malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Suposem que aquests problemes tenen el seu origen a la vida prenatal. Però es desconeix com es desenvolupa el pulmó d’aquests fetus petits mentre estan a l’úter i quin és el problema concret que pateixen als seus pulmons.

Gener de 2019 fins desembre de 2023

“Estem estudiant el pulmó dels nadons amb retard de creixement fetal per comprendre com afecta aquesta etapa tan crítica en el desenvolupament”

Metodologia i participants

En aquest projecte farem servir l’ecografia (amb 2D, 3D, imatge de textures pulmonars i tècnica Doppler que permetin estudiar els vasos sanguinis del pulmó) i la ressonància magnètica (seqüències estàndard i seqüències avançades que permetin estudiar la perfusió sanguínia dels pulmons). A més, es posarà a prova la funció dels pulmons, estudiant com responen mentre donem oxígens (amb una màscara) a la seva mare durant 10 minuts.

Finalment, també s’analitzaran al laboratori algunes proteïnes del pulmó. Tot això permetrà: 1) saber com afecta el CIR sobre el desenvolupament dels pulmons, i 2) millorar tècniques d’imatge que ens permetran estudiar millor el pulmó dels nadons dins de l’úter.

S’estudiarà el pulmó de fetus petits usant tècniques d’imatge segures per al nadó com l’ecografia o la ressonància magnètica. També es recollirà sang del cordó umbilical i es mesuraran algunes proteïnes que es fabriquen als pulmons fetals i que serveixen per saber com s’està desenvolupant el pulmó.

Innovació i impacte

Aquest projecte és molt rellevant ja que afecta a un alt percentatge de nadons (7-10%) i a un òrgan tan essencial com el pulmó. La major part de la recerca biomèdica actual se centra en malalties de l’adult, però al nostre parer és essencial estudiar també fetus per poder millorar la seva salut ja des de les etapes més primerenques i així poder prevenir malalties futures.

Els resultats d’aquest projecte es podran aplicar a la pràctica clínica, podent oferir a futures embarassades noves tècniques d’ecografia i ressonància per estudiar el pulmó fetal, i així poder millorar la salut i la qualitat de vida dels nadons.

Equip

Fátima Crispi
Investigadora principal

Kilian Vellvè
Investigador principal

Finançadors

ISCII Logo

Impulsat per

Amb la col·laboració de

web obra social la caixa
web cerebra
Web proyecto cellex
Web link ciberer
Web link hernia diagrafmática congénita
Ministerio de economía web link
Red SAMID web link
fondos feder web link
Dexeus campus link web
Aguaur link web