Objectiu

El desenvolupament cerebral prenatal es pot veure afectat per diverses condicions prenatal i pot ser responsable de problemes de neurodesenvolupament a la infància. El diagnòstic precoç és essencial per poder intervenir de manera primerenca i reduir l’impacte a la vida postnatal. “MULTI-FACT: Multi-centric study of Fetal Abnormal Cortical Trajectory with standardised and privacy preserving method on fetal MR” és un projecte de recerca col·laboratiu, sota el paraigua d’Era-net Neuron, amb l’objectiu de proporcionar a la comunitat mundial eines eficaces per millorar el diagnòstic prenatal del neurodesenvolupament anormal.

Inici: 01/06/2022

Finalització: 01/06/2025

Metodologia i participants

Farem servir més de 900 imatges de Ressonància Magenètica (RM) fetal adquirides durant els darrers 15 anys en 4 hospitals diferents. Es processaran de manera homogènia i s’aplicaran tècniques d’intel·ligència artificial per examinar-les automàticament i trobar biomarcadors que mostrin el patró de maduració cortical normal. Compararem aquest patró normal amb dues condicions que sabem que tenen un efecte negatiu en el desenvolupament cerebral com són la restricció del creixement intrauterí (RCIU) i l’agènesia del cos callós (ACC).

Innovació i impacte

MULTI-FACT és la primera iniciativa internacional per recopilar descriptors d’imatges rellevants del desenvolupament cortical fetal anormal en una gran cohort multicèntrica.

Equipo

Elisenda Eixarch
Investigadora principal i Coordinadora

Col·laboradors

  • Lausanne University: Meritxell Bach-Cuadra
  • UPF: Gemma Piella
  • Aix-Marseille Université: Guillaume Auzias
  • Technischen Universität München: Daniel Rueckert

Finançadors

Neuron
iscii logo

Impulsat per

Amb la col·laboració de

web obra social la caixa
web cerebra
Web proyecto cellex
Web link ciberer
Web link hernia diagrafmática congénita
Ministerio de economía web link
Red SAMID web link
fondos feder web link
Dexeus campus link web
Aguaur link web