Objectiu

La leucèmia limfoblàstica aguda (LAL) és el tumor pediàtric més comú. S’origina a partir de lesions genètiques a progenitors hematopoiètics en vida fetal. Aquestes lesions genètiques s’han trobat, en estudis de screening, en un ~10% de nadons sans al naixement. Genotòxics ambientals i nutricionals s’han postulat com a factor de risc, però sense evidència definitiva. D’altra banda, tenim evidència que ambient i estil de vida materns afecten el desenvolupament i l’epigenètica fetal. En un assaig clínic aleatoritzat recent (IMPACT BCN) hem demostrat que intervencions estructurades en nutrició o estrès matern milloren el creixement i la regulació del cortisol fetal.

Amb el projecte “Impacte de l’ambient i estil de vida matern en la susceptibilitat a lesions genètiques (pre)leucèmiques fetals” volem aportar proves de concepte sobre l’associació entre estil de vida matern i lesions genètiques preleucèmiques a les cèl·lules hematopoètiques fetals i avaluar la viabilitat de les metodologies clíniques i de laboratori necessàries per al desenvolupament futur d’estudis prospectius d’intervenció.

Inici: 1 juny 2021

Fin: 31 desembre 2024

“Proposem una línia pionera amb la hipòtesi que les intervencions sobre l’estil de vida matern (nutrició, estrès i tòxics) modifiquen la prevalença de lesions preleucèmiques prenatals”

Innovació i impacte

Aquest projecte representa un estudi de viabilitat i prova de concepte imprescindible per determinar la finestra d’oportunitat d’una línia d’intervenció clínica de més envergadura.

Equip

Eduard Gratacós
Investigador principal

Leticia Benítez
Investigadora

 Pablo Menéndez
PI Institut Carreras

Impulsat per

Amb la col·laboració de

web obra social la caixa
web cerebra
Web proyecto cellex
Web link ciberer
Web link hernia diagrafmática congénita
Ministerio de economía web link
Red SAMID web link
fondos feder web link
Dexeus campus link web
Aguaur link web