Estades de Recerca

El nostre programa s’adreça a professionals de qualsevol nacionalitat interessats en la Medicina Fetal i en millorar les seves habilitats tant a nivell clínic com d’investigació. No obstant això, abans de sol·licitar-ne l’admissió sempre recomanem que ens visiteu.

Impulsat per

Amb la col·laboració de

web obra social la caixa
web cerebra
Web proyecto cellex
Web link ciberer
Web link hernia diagrafmática congénita
Ministerio de economía web link
Red SAMID web link
fondos feder web link
Dexeus campus link web
Aguaur link web